SLE adalah penyakit kolagen autoimun yang ditandai oleh pembentukan antibodi anti-nuklear dan anti-DNA yang ikut […]