Granula fordyce adalah kelenjar-kelenjar sebasea ektopik yang dijumpai di dalam mulut, yang dianggap sebagai variasi […]